Advocatenkantoor Pirard

Onze expertises

Advies

Een advocaat, beter vroeg dan laat. Consulteer ons kantoor beter op tijd, om toekomstige problemen te vermijden. Wij maken graag tijd voor u!

Bemiddeling

Samen een (snelle) oplossing zoeken waar beide partijen zich goed bij voelen onder leiding van een neutraal en onafhankelijk bemiddelaar. Wij bieden zowel de mogelijkheid tot het voeren van een jongerengesprek met het kind of tot toevoeging van een andere deskundige/ expert.

Burgerlijk recht

Ondersteuning in huurkwesties, koop-verkoop, bouwgeschillen, burenhinder, en ( medische, contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheidskwesties.

Familierecht

Graag helpen we je verder met vragen omtrent afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, verblijfsregeling, contact met (klein-)kinderen, advies omtrent een samenwoningscontract, adopties, etc.

Jeugdrecht

Minderjarigen zijn kwetsbaar. Dankzij het behalen van een getuigschrift bijzondere opleiding tot jeugdadvocaat kunnen wij minderjarigen, of hun ouders adequaat bijstaan wanneer zij geconfronteerd worden met verontrustende opvoedingssituaties, tijdens bijstand bij een politieverhoor, of wanneer er sprake is van een als misdrijf omschreven feit.

Strafrecht

Binnen het strafrecht verlenen wij rechtsbijstand aan verdachten, veroordeelden, gedetineerden en slachtoffers.

Verkeersrecht

Gereden door rood licht, of zonder keuringsbewijs, glaasje teveel, of een snelheidsovertreding? Wij helpen u graag verder. Uw verzekering komt bovendien vaak tussen in de kosten van het ereloon van de advocaat van uw keuze.

Dierenrecht

Juridisch vraagstuk omtrent hippisch recht, schade veroorzaakt door/ aan uw dier, vragen omtrent eigendom, inbeslagname van je hond/ ander dier? Als grote dierenliefhebbers zijn we gebeten in deze materie.

Invordering

Hebt u te kampen met onbetaalde facturen? Dan helpen wij u graag met de invordering, waarbij wij aandacht besteden aan de verhouding resultaat/ kosten.

Vreemdelingenrecht

Wij kunnen u helpen met uw contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken/ de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, visums, gezinshereniging, huwelijken en wettelijk samenwonen, humanitaire en medische regularisatie, asiel, studies, werkvergunningen, beroepskaarten ...

Andere materies

Voor zeer specialistische materies wordt er samengewerkt met een vast en hecht team van medewerkers, of u wordt deskundig doorverwezen.

Vervanging

Als advocaat op zoek naar een confrater voor een vervanging in de rechtbank te Tongeren of Hasselt?