Minderjarigen zijn kwetsbaar, en de Orde van Vlaamse Balies voorziet dat een advocaat, die minderjarigen bijstaat, of vertegenwoordigt een getuigschrift bijzondere opleiding tot jeugdadvocaat heeft behaald.

Ons kantoor is in het bezit van dit getuigschrift, en wij kunnen derhalve minderjarigen bijstand bieden.

Ook als ouder/ voogd/ of pleegouder mag u gerust contact opnemen met ons om u bij te staan.

Zo kan u onder meer op ons beroep doen indien één van de volgende situaties zich voordoet:

  • Wanneer een minderjarige een strafbaar feit pleegt (dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit"/ MOF)
  • Ingeval van moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is (deze situatie wordt omschreven als een verontrustende opvoedingssituatie/ VOS)
  • Wanneer je een GAS-boete oploopt (gemeentelijke administratieve sanctie)
  • Wanneer een minderjarige geconfronteerd wordt met een erfenis/ nalatenschap
  • Informatie en advies over de vrijwillige en de gedwongen jeugdzorg
  • ...

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.