Sinds oktober 2012 vervoegde Caroline Pirard het kantoor, en dit na een opleiding Master in de Rechten aan de KULeuven, gevolgd door een Master-na-Master opleiding in het Notariaat aan de KULeuven.

Tijdens de opleiding notariaat verdiepte zij zich in het privaatrecht in de ruimste zin, en focuste zij op de vier "basisclusters" nl.: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaal.

Voorafgaand aan deze studies studeerde Caroline Nederlands Recht aan de universiteit Maastricht, waar zij een specialisatie heeft voltooid in Medisch Recht en Arbeidsrecht. Aangezien Borgloon en omstreken ook een heel aantal Nederbelgen kent kan zij Nederbelgen met deze gecombineerde kennis van Belgisch recht en Nederlands recht optimaal van dienst zijn.

Als zetelend lid in het ethisch comité van een nabijgelegen ziekenhuis komt de expertise in het medisch recht haar bovendien goed van pas.

Om mensen, jong en oud, nog beter bij te staan voltooide Caroline in 2014 de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Aangezien wij als kantoor inzetten op pragmatische en werkbare oplossingen ging Caroline bijkomend ook de opleiding tot erkend bemiddelaar volgen.

In 2018 behaalde Caroline haar titel en mag zij in alle rechtstakken bemiddelen. Caroline haalde nog bijkomende specialisaties in familiale bemiddelingen en in bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

In de periode van 2013-2019 was Caroline tevens een actief bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Limburg (voorheen Tongeren). Caroline begeleidt ook de Projecten Rechtvaardig georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting in de Rechtbank Limburg afdeling Tongeren.

In 2021 specialiseerde Caroline zich verder en volgde zij een bijzondere opleiding verhoorbijstand om zo cliënten te kunnen bijstaan en adviseren tijdens bv. een verhoor bij de politie.

Het kantoor volgt bovendien op continue wijze opleidingen en blijft zich bijscholen om zo op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Caroline neemt ook deel aan de permanentie voor eerstelijnsbijstand, salduzbijstand, en aan de permanentie inzake het bemiddelingsproject lopende in de familierechtbanken te Limburg.

  • Master in de Rechten - K.U. Leuven
  • Master in het Notariaat - K.U. Leuven
  • Bemiddelaar in Familiezaken
  • Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken
  • Bijzondere opleiding jeugdrecht
  • Bijzondere opleiding verhoorbijstand (SUPRALAT)
  • Opleiding ouderschapscoördinator
  • Opleiding vertrouwenspersoon OVB (Vertrouwensteam Limburg)
Caroline Pirard