Marc Pirard studeerde in 1983 af als licentiaat in de rechten.

Hij startte in 1983 zijn advocatenloopbaan aan de balie van Tongeren. Inmiddels maakt het kantoor deel uit van Balie Limburg.

Marc was tevens commissielid in de Raad voor de Regularisatiecommissie.

Marc was verder ook plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht kanton Voeren.

In het gerechtelijk jaar 2014-2015 werd Marc voorzitter van het Bureau voor juridische bijstand (het vroegere Pro Deo-bureau) te Tongeren.

Marc voltooide in 2019 de opleiding SUPRALAT, dewelke als doel heeft advocaten de theoretische kennis en praktische vaardigheden aan te reiken die nodig zijn voor een effectieve uitoefening van hun professionele rol in het kader van het strafrecht.

Marc neemt ook deel aan de permanentie voor eerstelijnsbijstand en salduzbijstand.

  • Master in de Rechten – V.U.B.
  • Bijzondere opleiding verhoorbijstand (SUPRALAT)
Marc Pirard